ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

แหล่งท่องเที่ยวสวนผึ้ง

ลันดา 1

ลันดา 1
ลันดา 1

บ้านหอมเทียน อยู่ก่อนถึง ลันดา ประมาณ 15 ก.ม.

บ้านหอมเทียน อยู่ก่อนถึง ลันดา ประมาณ 15 ก.ม.

สวิส วัลเลย์ ฮิป รีสอร์ท อยู่ก่อนถึง ลันดา ประมาณ 7 ก.ม.

สวิส วัลเลย์ ฮิป รีสอร์ท อยู่ก่อนถึง ลันดา ประมาณ 7 ก.ม.

เดอะซีนเนอร์รี่ อยู่ก่อนถึง ลันดา ประมาณ 7 ก.ม.

เดอะซีนเนอร์รี่ อยู่ก่อนถึง ลันดา ประมาณ 7 ก.ม.

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ห่างจากลันดาออร์คิด เพียง 300 เมตร

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ห่างจากลันดาออร์คิด เพียง 300 เมตร

น้ำตกลันดา

น้ำตกลันดา

น้ำตก ลันดา แนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

น้ำตกเก้าชั้นหรือน้ำตกเก้าโจน ห่างจากลันดารีสอร์ท 300 เมตร

น้ำตกเก้าชั้นหรือน้ำตกเก้าโจน ห่างจากลันดารีสอร์ท 300 เมตร

จุดชมวิวห้วยคอกหมู อยู่ห่างจาก ลันดา ประมาณ 12 ก.ม.

จุดชมวิวห้วยคอกหมู อยู่ห่างจาก ลันดา ประมาณ 12 ก.ม.

น้ำตกแก่งส้มแมว ห่างจากลันดาออร์คิดและรีสอร์ท 15 ก.ม.

น้ำตกแก่งส้มแมว ห่างจากลันดาออร์คิดและรีสอร์ท ประมาณ 15 ก.ม.

เขากระโจม อยู่ห่างจาก ลันดา ประมาณ 20 ก.ม.

เขากระโจม อยู่ห่างจาก ลันดา ประมาณ 20 ก.ม.

เขากระโจม ห่างจากลันดาออร์คิดและรีสอร์ท เพียง 20 ก.ม.

เขากระโจม ห่างจากลันดาออร์คิดและรีสอร์ท เพียง 20 ก.ม.